Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

Bc. Aneta Hlavatá je koordinátorkou programu pro praxi, dále sociální pracovnicí, lektorkou vybraných skupinových aktivit, ale také člověkem, který se podílí na celkové propagaci organizace. Vystudovala bakalářské studium na UJEP, obor Sociální práce a sociální politika, aktuálně studuje Univerzitu Karlovu, obor Studia občanské společnosti. V minulosti pracovala ve státní sféře na odboru životního prostředí a v insolvenční firmě. Věří v užitečnost neziskových organizací a jejich služeb pro širokou škálu lidí.

 

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost programu?

Program pro praxi je možností pro lidi, kteří začínají (studenti, budoucí či stávající zaměstnanci sociálních služeb atp.), aby získali zkušenosti, které jim mohou pomoci na jejich začínající pracovní cestě. Naše organizace nabízí absolvovat praxi na několika našich úsecích – sociální služby nebo pracovní rehabilitace, což především zahrnuje podporu lidí se zdravotním znevýhodněním (při hledání práce, nácviku vaření, osobní péče, komunikace, péči o domácnost atd.), anebo na úseku vzdělávacího a poradenského centra, kde se mohou účastníci praxe naučit businessové praktiky (prodej služeb, komunikace se zákazníky, oslovování nových zákazníků, správa e-shopu,…). Praktikanti se mohou zapojit do jednotlivých činností dle svých osobních preferencí a studijního oboru. Tento program jsme založili z toho důvodu, že si uvědomujeme, že začátky mohou být obtížné, člověk se potřebuje „rozkoukat a nasát“ určité pracovní postupy a techniky. Jsme hrdí na to, že svou práci vykonáváme profesionálně, s chutí a elánem, a to považujeme za to nejdůležitější.

Ovlivnila činnost Vašeho programu v loňském roce Covid situace? 

Troufla bych si říct, že covid ovlivnil všude všechno. Co se týče studentů a školství obecně, byli učitelé i studenti „donuceni“ si zvyknout na nové způsoby výuky a přizpůsobit tomu celé své učivo. Před pandemickou situací jsme byli několikrát ročně oslovování pro tzv. řízené praxe, v rámci kterých studenti z UJEP navštěvují neziskové organizace, které se zaměřují na sociální práci, aby získali informace. Tyto akce máme velmi rádi, protože nejen, že my můžeme předat základní informace o naší organizaci, ale také získáváme zpětnou vazbu a domlouváme další spolupráci v podobě individuálních praxí nebo dobrovolnických činností. V loňském roce kvůli přetrvávající pandemii jsme tuto šanci neměli. Nicméně i přesto jsme poskytli dvě individuální praxe. Zájemců o individuální praxe bylo mnoho, ale bylo potřeba vždy zvážit aktuální situaci a také časové a organizační možnosti našich kolegů. Jedna praktikantka, které jsme se rozhodli umožnit praxi, nás oslovila až z Univerzity v Olomouci. V loňském roce nás také potěšil značný zájem o rozhovory do závěrečných prací studentů z několika Univerzit, kdy se témata týkala jak sociální práce, tak také managementu, fundraisingu a financování neziskových organizací.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své praktikanty?

Pevně věříme, že nový rok přinese již možnost vyšší intenzity spolupráce se studenty a školami. Je to naše přání, které však neovlivňujeme jen my jako organizace, ale také vládní opatření a vnitřní pravidla jednotlivých škol. Rádi bychom se setkali se studenty při určité neformální akci, kde bychom mohli společně sdílet poznatky ze sociální práce a případně i z dalších oborů, ve kterých se naše organizace pohybuje (kariérní poradenství, podnikání,…), a zodpovídat otázky, které se přirozeně na začátku pracovní cesty objevují.

Co se týče stáží našich zaměstnanců, věříme, že i ti, kteří již řadu let vykonávají své povolání, se mají stále co nového učit a získávat nové poznatky, které mohou uplatnit při své další práci. Chystáme v tomto roce pro pracovníky stáže v zahraničí, kde budou svůj pracovní čas trávit v partnerských organizacích a nahlédnou tak do způsobu práce a kultury i v jiných zemí.

Máte volný čas a chcete být užiteční? Chtěli byste pomáhat lidem a nevíte, kde začít? Jak se stát dobrovolníkem v naší organizaci a pozitivně „otočit kormidlem“ na Vaší životní cestě? Informace se dočtete zde.

Jaké sociální služby nabízí naše organizace veřejnosti? Jakou podobu může mít poskytovaná podpora lidem se zdravotním znevýhodněním? Informace se dočtete zde.

Hledáte zaměstnání pro sebe či někoho ve Vašem okolí, který má zdravotní znevýhodnění? Jste zaměstnavatelem a chcete s námi spolupracovat? Informace se dočtete zde.

Nakupujete u nás kurzy, supervize nebo jiné poradenské služby? Uvažujete o spolupráci s naší vzdělávací institucí? Informace se dočtete zde.

Chcete více vědět o fungování naší firemní „help linky“? Jste společensky odpovědným zaměstnavatelem a přemýšlíte o zajímavém benefitu pro své zaměstnance? Informace se dočtete zde.

0 replies

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte nám napsat!

Napsat komentář